/ Aktualności  Aktualności
27.03.2009
Spotkanie z przedstawicielami Policji i Żandarmerii Wojskowej
W dniu 24 marca w sali wykładowej 1 BMT odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji i placówki Żandarmerii Wojskowej w Torunia. Głównym celem spotkania było...

... przedstawienie kadrze Bazy nowych uregulowań w zakresie kompetencji w/w instytucji w stosunku do kadry i jej działania w czasie służbowym, na terenie jednostki wojskowej oraz poza nią w środowisku cywilnym, głównie pod kątem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
Spotkanie było jednym z wielu, jakie odbywały się w 1 BMT w miesiącu marcu w związku ze zmianami w funkcjonowaniu od 1 stycznia 2009 roku wojskowych instytucji porządkowych oraz wojskowego wymiaru sprawiedliwości.

 

fotorelacja >>>

mjr M. Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019