/ Aktualności  Aktualności
27.02.2009
Spotkanie z Dziekanem Korpusu Oficerów
W dniu 27.02.2009 r. o godzinie 9:00 w sali odpraw 1BMT odbyło się spotkanie środowiskowe Kadry Oficerskiej Bazy, w którym wziął udział zaproszony na spotkanie Dziekan Korpusu Oficerów POW - ppłk Waldemar Trzeszczkowski.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Ppłk Trzeszczkowski zabierając głos omówił niemal wszystkie sprawy aktualnie zajmujące kadrę oficerską naszej jednostki. Dowodzi to o bardzo poważnym potraktowaniu swoich adwersarzy i solidnym przygotowaniu się do spotkania środowiskowego Dziekana POW. Również niewielka ilość pytań w czasie przeznaczonym na dyskusję świadczy o niemal 100 % wyczerpaniu aktualnych zagadnień z życia wojskowego wśród kadry oficerskiej. Jednak po spotkaniu pojedyncze osoby starały się wyjaśnić nurtujące je indywidualne problemy.
W czasie spotkania p.o. Dowódcy 1 BMT ppłk Eryk Hoffmann wręczył Dziekanowi pamiątkowy znak – ryngraf 1BMT.
Sympatycznym punktem spotkania było wyróżnienie Męża Zaufania 1 BMT – mjr-a Grzegorza Domagałę odznaką „Mąż Zaufania”.
Po spotkaniu z oficerami 1 BMT odbyło się następne spotkanie Dziekana z Kadrą Podoficerską. I tym razem spotkanie można uznać za udane.


fotorelacja >>>

mjr M. Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019