/ Aktualności  Aktualności
04.10.2008
Jednodniowe ćwiczenia rezerwy (oficerowie i podoficerowie)
W dniu 4.10. w 1 BMT w Toruniu odbyło się jednodniowe ćwiczenie żołnierze rezerwy (oficerowie i podoficerowie). W czasie ćwiczeń rezerwiści odbyli...

... strzelanie z broni długiej na strzelnicy garnizonowej oraz uczestniczyli w programowych zajęciach, w których przypomniano im ich obowiązki na stanowiskach służbowych w czasie obywania ćwiczeń i na wypadek powołania MOB.
Wszyscy uczestniczyli w zajęciach na temat współczesnych konfliktów zbrojnych w świecie     i przestrzegania międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, poznali historię 1 BMT zwiedzali zabytkowy obiekt na terenie Bazy, który w czasie II wojny światowej tj. od 1.06.1949 do 15.01.1945 był miejscem przetrzymywania jeńców brytyjskich – Stalagiem XX A. 
W godzinach popołudniowych, po uzyskaniu należnych świadczeń żołnierzy rezerwy pożegnał dziękując im za przybycie i zaangażowanie w czasie ćwiczenia – ppłk Andrzej Korman. 

>>galeria

mjr M. Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019