/ Aktualności  Aktualności
12.07.2008
Grunwald 2008
Podróż historyczno-wojskowa kadry, żołnierzy zsw i pracowników wojska 1 BMT w dniu 12.07.2008 r.

Zgodnie z założeniami programowo – organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Żołnierska Pamięć”, adaptując treści i założenia tego dokumentu do specyfiki naszej jednostki, zgodnie z nowymi zasadami kształcenia obywatelskiego wynikającymi z Decyzji Nr 2 /MON z 8 stycznia 2008 roku rozdz. 5 pkt 1, 11, 12 ppkt 6 realizowaliśmy przedmiotowe ustalenia w ramach działalności służbowej i społeczno - wychowawczej.
W dniu 12.07. br. zorganizowaliśmy podróż historyczno-wojskową „Szlakiem Grunwaldzkim” (z Torunia do Grunwaldu i do Torunia) poświęconą historii i tradycjom polskich formacji wojskowych upamiętnionych w bojach o niepodległość Rzeczpospolitej w największej bitwie średniowiecznej Europy w 1410 roku – Bitwie pod Grunwaldem. zadymka
Celem podróży było zapoznanie uczestników wycieczki – kadrę 1 BMT z zagadnieniami związanymi z historią oręża polskiego w walkach w 1410 roku pod Grunwaldem - największej bitwy średniowiecznej Europy, także pogłębianie wiedzy merytorycznej uczestników o wojnach Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim, przebiegu działań wojennych, losie ludności cywilnej i rycerstwa i żołnierzy w XV wieku w tej części Europy oraz upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania tradycji orężnych w procesie edukacji obywatelskiej i kształtowania patriotycznych postaw kadry i żołnierzy oraz pracowników wojska 1 BMT, a przy okazji wzbogacanie doświadczeń metodycznych uczestniczących w tym przedsięwzięciu wykładowców kształcenia obywatelskiego 1 BMT o zasadach organizacyjnych działań związanych z upowszechnianiem spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej w swoich środowiskach w tym zagadnień związanych z historią oręża polskiego, kultywowania pamięci o bohaterach tamtych wydarzeń;
10 godzinna podróż historyczno – wojskowa przebiegała na trasie - Toruń, Kowalewo Pomorskie, Golub – Dobrzyń, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Stębark, Grunwald, Toruń
Przed wyjazdem, w dniu 10 lipca 2007 r. zorganizowaliśmy wykład, w celu przygotowania uczestników – wykładowców i szkolonych do realizacji poszczególnych zagadnień w kolejnych punktach trasy wycieczki. W celu należytego przygotowania się do zajęć każdy uczestnik wycieczki oprócz osobnego przygotowania się do referowania przydzielonych zagadnień przygotowuję się indywidualnie w oparciu o dostępne mu materiały np. w bibliotece żołnierskiej 1 BMT. Ponadto organizator przygotował drukowane zestawy o treści merytorycznej dotyczące poszczególnych miejsc na trasie wycieczki historycznej.
i podziwiać inscenizację bitwy z 15.07.1410 roku.
W trakcie podróży wykorzystano drukowane plansze (Bitwa pod Grunwaldem 1410 i Bitwa pod Tannenbergem 1914); była możliwość zwiedzania muzeum na polu bitwy w Grunwaldzie; odwiedzenia cmentarzy wojennych i pomników oraz ciekawych obiektów militarnych w poszczególnych miejscowościach na trasie wycieczki wg mapy.

 

>>> galeria

mjr M.Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019