/ Aktualności  Aktualności
11.04.2011
TWIERDZA PRZEMYŚL - 2011
Zgodnie z planem zamierzeń Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON oraz planem zamierzeń 1 BMT na 2011 rok w dniach 6-10 kwietnia 2011 roku w Przemyślu odbyło się XXV Jubileuszowe Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego ...

... pn. „Twierdza Przemyśl-2011”.  Uczestnikami seminarium byli oficerowie kształcenia obywatelskiego, instruktorzy krajoznawstwa w środowiskach wojskowych, turyści-krajoznawcy wojskowych oddziałów, kół i klubów  PTTK  oraz ich prezesi.   Wśród tej grupy byli m.in. przedstawiciele bazy i  WKT PTTK KWANTY  działającego w  1 BMT,  koledzy:  mjr Marian ROCHNIŃSKI  i  st.chor.szt. Mirosław PALMA.
Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu architektury obronnej i historii budownictwa obronnego na przykładzie regionu przemyskiego oraz ukazanie walorów szkoleniowo-poznawczych i turystycznych fortyfikacji obronnych, ich zabytkowego charakteru oraz potrzeby ich ochrony i rewitalizacji.  Zwracano szczególną uwagę na kształtowanie wśród uczestników wartości patriotycznych oraz wskazywano formy i metody popularyzowania historii, tradycji dziejów oręża polskiego w środowisku wojskowym.  Duży nacisk położono na pokazanie możliwości i wpływu architektury militarnej na walory krajoznawcze regionów przez promocję walorów krajoznawczych w miejscach służby i pracy.
Dodatkowym, proponowanym uczestnikom seminarium w dniu następnym przedsięwzięciem, był wyjazd do Lwowa.  Głównym celem tej wyprawy był przede wszystkim Cmentarz Łyczakowski i znajdujący się na jego skraju Cmentarz-Mauzoleum Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt Lwowskich).  Podczas wycieczki do Lwowa, jej uczestnicy poznali też ślady wielokulturowości pogranicza Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy, katolickie i prawosławne zabytki sakralne oraz inne ciekawe obiekty Lwowa i Gródka Jagiellońskiego.


 
fotogaleria >>> 

mjr Marian ROCHNIŃSKI


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019