/ Aktualności  Aktualności
18.03.2011
Pożegnanie i przekazanie obowiązków Dowódcy 1BMT
W dniu 18.03.2011 r. o godz. 10.00, w 1 BMT przy ul. Okólnej 37 odbyło się uroczyste pożegnanie Dowódcy 1 BMT płk Eryka Hoffmanna odchodzącego na nowe stanowisko służbowe w nowo formowanej jednostce wojskowej tj. Komendanta ...

...12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Jego obowiązki  przejął dotychczasowy Szef Logistyki Bazy ppłk Roman Ulatowski.

Podczas uroczystości z udziałem licznie zgromadzonych stanów osobowych bazy i gości zaproszonych oraz orkiestry garnizonowej, zgodnie z ceremoniałem wojskowym dokonano aktu przekazania obowiązków dowódcy 1 BMT. Po odczytaniu rozkazów personalnych, w obecności Szefa Sztabu POW płk - a Eugeniusza Turzańskiego obaj dowódcy podpisali stosowne dokumenty.
Jak zawsze w podobnych okolicznościach nie zabrakło wielu serdecznych podziękowań i życzeń. Obu oficerów obdarowano kwitami.
Mimo zimna uroczystość przebiegała w miłej serdecznej atmosferze.


fotorelacja >>>

Prezentacja nowej jednostki wojskowej toruńskiego garnizonu.  
W Siłach Zbrojnych RP rozpoczął się proces zmian w stacjonarnym sposobie zabezpieczenia jednostek wojskowych na obszarze całego kraju poprzez wdrożenie terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych (WOG).
Głównym celem utworzenia wojskowych oddziałów gospodarczych jest oddzielenie w jednostkach wojskowych funkcji operacyjno - szkoleniowych od gospodarczo - finansowych.
Zastosowanie tego rozwiązania zapewni zracjonalizowanie wykorzystania potencjału logistycznego, uporządkowanie struktur bieżącego zabezpieczenia wojsk na szczeblu taktycznym, a w efekcie poprawę jakości świadczenia usług logistycznych przez ich profesjonalizację oraz zmniejszenie kosztów obsługi finansowo-logistycznej w garnizonie. Usprawni także działanie dowódców jednostek operacyjnych.
W ramach opisanego powyżej procesu z dniem 14 marca 2011 roku rozpoczęło się formowanie 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu. 12 WOG zostanie sformowany w Toruniu przy ul. Okólnej 37. W skład 12 WOG – u  wejdą wydzielone komórki 1 BMT oraz komórki organizacyjne z jednostek wojskowych w Toruniu i Inowrocławiu.
Na komendanta 12 WOG - u został wyznaczony dotychczasowy dowódca 1 BMT płk Eryk HOFFMANN, a na jego zastępcę ppłk Jerzy RYGIER
Głównymi zadaniami nowo powstającej jednostki wojskowej będzie zabezpieczenie jednostek i instytucji wojskowych w Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku i Ciechocinku w następującym zakresie:
  • Obsługa finansowa oraz prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zabezpieczanych jednostek wojskowych;
  • Zaopatrywanie jednostek w uzbrojenie i sprzęt wojskowy (U i SW), środki materiałowe, środki bojowe, indywidualne wyposażenie, artykuły powszechnego użytku;
  • Zabezpieczenie eksploatacji U i SW, zapewnienie warunków do obsługi bieżącej U i SW, napraw oraz kontroli technicznej pojazdów;
  • Zabezpieczenie realizacji żywienia i obsługi żołnierzy;
  • Mobilizowanie jednostek wojskowych nowo formowanych;
  • Realizacja ochrony fizycznej obiektów wojskowych;
  • Administrowanie i bieżąca eksploatacja nieruchomości jednostek wojskowych;
  • Zabezpieczenie medyczne.
mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019