/ Aktualności  Aktualności
28.02.2011
Pożegnanie podoficerów
W dniu 28.02.2011 r. Szef Sztabu w imieniu dowódcy, w obecności bezpośrednich przełożonych pożegnał 2 żołnierzy zawodowych.

1. Sierż. Piotr GŁĄB - podoficer starszy magazynier składu m. Dolaszewo po 15 latach służby wojskowej Rozkazem personalnym Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych został z dniem 28.02.2011 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej.
2. Mł.chor.szt. Tomasz KOMAKOWSKI - podoficer sztabowy dywizjonu zabezpieczenia z dniem 01.03.2011 r. został Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczony na stanowisko służbowe w strukturze 3 batalionu łączności NATO w Bydgoszczy.

fotorelacja >>>

tekst i zdjęcia:

mjr Marian ROCHNIŃSKI


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019