/ Aktualności  Aktualności
01.02.2011
W ROCZNICĘ WYZWOLENIA TORUNIA
W dniu 1 lutego 2011 roku, w 66 rocznicę wyzwolenia Torunia spod okupacji hitlerowskiej, przy Pomniku ku czci Poległych i Pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945 odbyła się uroczystość złożenia hołdu poległym i pomordowanym..

...oraz zmarłym w czasie II wojny światowej mieszkańcom Torunia. Po okolicznościowym przemówieniu, w obecności sztandarów, przy dźwiękach wojskowej orkiestry garnizonowej delegacje władz miejskich i samorządowych oraz żołnierze toruńskiego garnizonu złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkowym głazem. Wśród delegacji składających kwiaty byli przedstawiciele jednostek wojskowych podległych Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy - płk Grzegorz ROWIŃSKI, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu - ppłk Mirosław LIS, Zastępca Dowódcy 1 Bazy Materiałowo-Technicznej - ppłk Jerzy RYGIER oraz Proboszcz Wojskowej Parafii Prawosławnej w Ciechocinku - ks. Płk Mikołaj Hajduczenia.

 

fotorelacja >>>

tekst:

mjr Marian ROCHNIŃSKI

zdjęcia:

mł.chor. Jacek KONIECZNY


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019