/ Aktualności  Aktualności
31.12.2010
Kolejne pożegnania.
Dnia 30 grudnia 2010r. Dowódca 1 BMT płk Eryk HOFFMANN , w obecności zastępcy dowódcy bazy ppłk Jerzego RYGIERA , pożegnał ppłk Andrzeja GAWŁOWICZA i chor. Witolda WITKOWSKIEGO.
Ppłk Andrzej GAWŁOWICZ – szef szkolenia bazy po ponad 37 letniej służbie wojskowej odchodzi do rezerwy . W 1 BMT ppłk Gawłowicz służył od marca 1998 roku na stanowiskach kierownika wydziału, szefa sztabu i od 2004 roku szefa szkolenia.
Chor. Witold WITKOWSKI – dowódca plutonu zaopatrzenia dywizjonu zabezpieczenia został wyznaczony na stanowisko podoficera specjalisty sekcji operacyjnej w 3 batalionie łączności NATO. Żegnając podoficera, dowódca wręczył chorążemu nadaną za udział w 2 zmianie przez Prezydenta RP Gwiazdę Afganistanu.
Odchodzącym żołnierzom Dowódca Bazy wręczył nagrody pieniężne i podziękowania za służbę na dotychczasowych stanowiskach, jednocześnie życzył Panu Pułkownikowi pomyślności w „ cywilnym życiu” a Panu Chorążemu dalszych sukcesów w służbie.

fotorelacje >>>

ppłk Jan Rakowski


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019