/ Aktualności  Aktualności
16.12.2010
WIZYTA GENERAŁA
W dniu 16 grudnia wizytował 1 Bazę Materiałowo - Techniczną w Toruniu Szef Obrony Przeciwlotniczej w Szefostwie OPL SG gen.bryg. Jan GABRYŚ.
W swojej krótkiej wizycie dokonał kontroli przebiegu działań żołnierzy amerykańskich baterii PATRIOT podczas szkolenia i pobytu w 1 BMT. Pan generał spotkał się z dowódca 1 BMT płk Erykiem HOFFMANN i jego zastępcą ppłk Jerzym RYGIER oraz dowódcą baterii PATRIOT captain Kewin WERRY i First Sergeant Bianka YAGER.
W bezpośrednich rozmach z dowódcą 1 BMT i baterii PATRIOT oraz podczas „lunchu” Pan generał osobiście mógł się przekonać o warunkach szkolenia żołnierzy amerykańskich i polskich, poznać wnioski oraz opinie i refleksje swych rozmówców. Wizytował czynności załadunkowe sprzętu baterii do wyekspediowania do miejsca stałej dyslokacji baterii.
Dokonał także oceny warunków logistycznych ćwiczących w 1 BMT żołnierzy obu armii.


fotorelacja >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019