/ Aktualności  Aktualności
15.12.2010
Uroczyste pożegnanie żołnierzy baterii PATRIOT w 1 BMT w Toruniu
W dniu 15 grudnia 2010 roku w 1 BMT miała miejsce niecodzienna uroczystość. W obecności Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego Dowódca 1 Bazy Materiałowo-Technicznej płk Eryk Hoffmann uroczyście pożegnał żołnierzy ...
... jednostek rakietowych obrony powietrznej Wojska Polskiego i żołnierzy amerykańskich z Baterii C 5 batalionu 7 pułku Obrony Powietrznej Armii USA, którzy prawie przez dwa tygodnie, na terenie Bazy uczestniczyli we wspólnym przedsięwzięciu szkoleniowym i właśnie w tym dniu zakończyli swoje szkolenie. Surowa zima i wymagania szkoleniowe miały istotny wpływ na zaangażowanie ćwiczących co w efekcie spowodowało że założony cel szkoleniowy dla obu grup żołnierzy „przeciwlotników” został zrealizowany.
W trakcie uroczystości Prezydent Miasta Torunia, który w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji współpracy pomiędzy obu narodami w historii wymienił znane postaci polskich generałów bohaterów obu narodów: Naczelnika Tadeusza Kościuszkę i generała Kazimierza Puławskiego. Nawiązał też do czasów współczesnych, wspomniał o partnerskiej współpracy miedzy miastem Toruniem i Philadelfią w USA. Na pamiątkę spotkania podarował dowódcy baterii witraż – dzieło toruńskich rzemieślników stanowiące herb Torunia. Obradował też amerykańskich żołnierzy tradycyjnymi toruńskimi piernikami.
W dalszej części spotkania Dowódca 1 BMT zwrócił uwagę, że szkoleniowy pobyt żołnierzy amerykańskich wraz ze sprzętem wojskowym w Bazie to kolejne nowe i odpowiedzialne zadanie organizacyjne dla jednostki. W krótkich słowach podziękował za dobrą współpracę z dowódcą baterii i innymi żołnierzami.
Dowódca baterii PATRIOT kapitan Kewin WERRY również podziękował przede wszystkim dowódcy 1 BMT płk Erykowi Hofmannowi wręczając mu przy okazji pamiątkowy grawerton oraz jego zastępcy ppłk Jerzemu Rygielowi za „najlepszą”, jak się wyraził, współpracę wojskowo – organizacyjną w warunkach 1 BMT w Toruniu oraz wszechstronną pomoc i „olbrzymią” życzliwość w załatwianiu wszelkich potrzeb ćwiczących w toruńskiej Bazie żołnierzy amerykańskich. W osobnych słowach podziękował obsłudze kuchni i stołówki żołnierskiej za terminowe i wyjątkowo smaczne posiłki, świetnie przygotowane z  „polskich” produktów przez pracowników Bazy – kucharki i kucharzy.
Zwrócił też uwagę na wszelkie inicjatywy ze strony dowódcy Bazy w sprawie zaspokojenia potrzeb kulturalno – oświatowych i duchowo – religijnych żołnierzy amerykańskich.
Jeszcze przed spotkaniem i zaraz po nim rozpoczęto przemieszczanie sprzętu z terenu 1 BMT. 

fotorelacja >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019