/ Aktualności  Aktualności
04.11.2010
Odprawa dowódców jednostek remontowych.
W dniach 3-4.11.2010 r. w kompleksie 1 Bazy Materiałowo-Technicznej odbyła się odprawa dowódców jednostek remontowych podległych Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Honorowym gościem był nowo mianowany zastępca szefa Służb Technicznych IWsp SZ płk Wiesław Brona, który wcześniej zapoznał się ze  strukturą , zadaniami oraz dokonał przeglądu Warsztatów 1 BMT. Odprawie przewodniczył szef Oddziału Służb Technicznych POW płk Adam Wojciechowski. Udział wzięli szefowie Wydziałów Oddziału Służb Technicznych POW, kierownicy 1 OWT, 3 OWT, 5 RWT, 18 RWT, CZSRat MW, dowódcy 52 brem, 112 brem, przedstawiciele nowoformowanych 1 i 2 Rejonowych Baz Logistycznych oraz dowódca 1BMT płk Eryk Hoffmann, jego z-ca, szef Logistyki i kierownik Warsztatów Remontowych.
W pierwszym dniu szefowie Wydziałów OST POW zaprezentowali najważniejsze zagadnienia dotyczące planowania
i realizacji remontów w 2011r.
Drugi dzień rozpoczął się od pokazu bazy obsługowo-remontowej Warsztatów 1 BMT kierowanych przez ppłk Andrzeja Rokitę, a następnie dowódcy, kierownicy przedstawili krótkie prezentacje nt. uwag i spostrzeżeń do planowania remontów na 2011 rok. Odprawę zakończył płk Adam Wojciechowski krótkim podsumowaniem wyróżniając jednostki remontowe dyplomami oraz okolicznościowymi pamiątkami.

 

fotogaleria >>>

ppłk Jerzy RYGIER


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019