/ Aktualności  Aktualności
27.10.2010
Szkolenie Doskonalącego Komendantów Ochrony
W dniach 26 - 27.10.2010 r. w 1 BMT Toruń zgodnie z zatwierdzonym przez Dowódcę POW Pana gen.bryg. Zygmunta DULEBĘ
... szkolenie doskonalącego komendantów ochrony jednostek i instytucji wojskowych POW, SOW i IWsp. SZ na temat : WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA OCHRONY OBIEKTÓW WOJSKOWYCH. Cele szkolenia:
  1. Zapoznać szkolonych z możliwymi zagrożeniami ze strony zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom.
  2. Ujednolicić interpretację przepisów o ochronie informacji niejawnych i obiektów wojskowych wynikających z nowelizacji Ustawy i aktów około ustawowych.
  • wypracować metody i procedury w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie fizycznej jednostek i instytucji wojskowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na racjonalizacje systemu ochrony;
  • uświadomienie istniejących zagrożeń i sposobie ich przeciwdziałaniu
zostały osiągnięte.
Szkolenie składało się z zajęć czysto teoretycznych jak i praktycznych. Praktycznie kadra i pracownicy OWC 1 BMT zaprezentowali szkolonym pokaz prowadzenia instruktażu dla warty OWC przyjmującej służbę oraz pokaz działania sił ochronnych w przypadku naruszenia systemu ochrony obiektów z udziałem ŻW, Policji oraz miejscowych sił ratunkowych.
Szkolenie przebiegło z dużym rozmachem i zaangażowaniem uczestników.
Z 1 BMT największy wkład w przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia włożyli: mjr Grzegorz Domagała, kpt. Andrzej Tecłaf, chor. Artur TRZCIŃSKI, p. Andrzej CHYB i p. Waldemar JAGIEŁA.

fotorelacja >>>

ppłk Jan Rakowski


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019