/ Aktualności  Aktualności
01.10.2010
Spotkanie z prokuratorem - skład m. Dolaszewo
W dniu 1.10.2010r. kadra zawodowa Składu uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu.
Przybyły na spotkanie prokurator ppłk Marcin Jaruszewicz szeroko omówił przepisy związane z przestępstwami  i wykroczeniami drogowymi (zwłaszcza te, które w ostatnim czasie weszły w życie), przeciwko mieniu, zasadom pełnienia służby.
W swoim wystąpieniu nakreślił także odpowiedzialność karną i dyscyplinarną żołnierzy  w związku ze sprawowanym nadzorem służbowym. Omówił także skutki prawne popełnianych przestępstw i wykroczeń.
Spotkanie było okazją nie tylko do pracy profilaktycznej, ale także do wyjaśnienia różnych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prawa na co dzień.

fotorelacja >>>
foto : st.chor.szt. Roman Sprengel

st.chor.szt. Roman Sprengel


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019