/ Aktualności  Aktualności
14.10.2010
Ćwiczenia Taktyczno - Specjalne AGAT 10
Zgodnie z "Planem zasadniczych przedsięwzięć 1 Bazy Materiałowo -Technicznej na 2010 r." w ramach szkolenia taktycznego dowództw i sztabów w dniach ...
... 12 -14.10.2010 r. pod kierownictwem ppłk Jerzego RYGIERA  przeprowadzono ćwiczenie taktyczno - specjalne pk. AGAT 10 na temat: „Realizacja zadań remontowych oraz zaopatrywanie jednostek wojskowych realizujących zadania w rejonie odpowiedzialności”. W ćwiczeniu uczestniczyli dowództwo, sztab i  przedstawiciele logistyki 1 BMT oraz stany osobowe składów m. Łowicz,  m . Dolaszewo i 18 RWT Gdynia. Założone cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Ćwiczący wykazali duże zaangażowanie oraz dobre przygotowanie do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. W procesie przygotowania oraz w czasie trwania ćwiczenia najbardziej wyróżnili się:
  • ppłk Jan RAKOWSKI,
  • mjr Wojciech ŁUKSZA, 
  • mjr Marek BĄCZKOWSKI,
  • mjr Andrzej STANIASZEK,
  • kpt. Robert DUKAT.

fotorelacja >>>

ppłk. Andrzej Rakowski


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019