/ Aktualności  Aktualności
30.09.2010
Pożegnianie odchodzących.
Dnia 30 września 2010r. Dowódca Bazy płk Eryk HOFFMANN , w obecności zastępcy dowódcy bazy ppłk Jerzego RYGIERA , szefa sztabu ppłk Jana Rakowskiego i szefa logistyki ppłk Romana ULATOWSKIEGO pożegnał...
... n/w żołnierzy zawodowych :
  • kpt. Piotra SZAMRETO – szefa służby mundurowej , który został wyznaczony na stanowisko kierownika pracowni umundurowania w Wojskowym Ośrodku Badawczo - Wdrożeniowym Służby Mundurowej            IWsp SZ w Łodzi    i   mianowany  Decyzją Nr 1041 z dnia 12.08.2010r.   Ministra Obrony Narodowej na stopień majora,
  • sierż. szt. Jerzego MACHAJEWSKIEGO – starszego technika, który po 26 latach  służby odchodzi do rezerwy  wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.
Odchodzącym żołnierzom Dowódca Bazy wręczył nagrody pieniężne i podziękowania  za służbę na dotychczasowych stanowiskach, jednocześnie życzył dalszych sukcesów w służbie oraz pomyślności w „ cywilnym „ życiu.

fotorelacja >>>

ppłk Andrzej Rakowski


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019