/ Aktualności  Aktualności
30.09.2010
Połączone ćwiczenia straży pożarnych.
W dniu 27.09.2010 roku w 1 BMT w Toruniu odbyły się połączone ćwiczenia straży pożarnych tj. jednostek PSP straży pożarnej z lewobrzeżnego Torunia - Podgórza i OSP z Grębocina oraz wojskowej, miejscowej jednostki Woskowej Straży Pożarnej 1 BMT.
Na miejsce zintegrowanych ćwiczeń wybrano Fort XIII, w którym znajdują się magazyny, i w którym mogłoby dojść do ewentualnego powstania pożaru. Ponadto o wyborze miejsca ćwiczeń zdecydowały walory obiektu tj. liczne długie i kręte korytarze komunikacyjne, korytarze wentylacyjne i liczne zakamarki na dwóch kondygnacjach oraz wolne przestrzenie obiekt ten idealnie nadaje się na podobne ćwiczenia straży pożarnej.
Jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń ich główny organizator chor. Witold Cieślik zapoznał wszystkich obecnych na dziedzińcu fortecznym żołnierzy i pracowników wojska bazy o założonych celach ćwiczeń i sposobie ich przeprowadzenie oraz o użyciu sił i środków obrony przeciwpożarowej będącej w dyspozycji ćwiczących jednostek straży pożarnej.
Po ogłoszeniu alarmu, w forcie, na miejscu ćwiczeń jednostki pożarnicze zjawiły się z regulaminowym czasie. Gaszono skutecznie – szybko i bezpiecznie zaaranżowany do ćwiczeń pożar, ratowano też przez ewakuacje z zadymionych pomieszczeń i udzielano pierwszej pomocy symulującym poszkodowanym. Wszystko przebiegało sprawnie, zdaniem obserwatorów – żołnierzy i pracowników wojska bazy licznie zgromadzonych na pokazie - bardzo dobrze.
Dla wielu z ćwiczących wykonywanie czynności gaśniczych i ratowniczych w takich właśnie warunkach było pierwszym doświadczeniem.
Gaszono zatem szybko i bezpiecznie a przede wszystkim skutecznie zaaranżowany do ćwiczeń pożar, ratowano też przez ewakuacje z zadymionych pomieszczeń i udzielano pierwszej pomocy symulującym poszkodowanym. Wszystko przebiegało sprawnie, zdaniem obserwatorów – żołnierzy i pracowników wojska bazy licznie zgromadzonych na pokazie - bardzo dobrze.
Najlepiej w tych warunkach spisali się strażacy z zastępy Komendanta WSP w 1 BMT – st.sierż. Jacka Tutaja.
Ćwiczenia obserwował i na końcu podsumował brygadier Adam Dominikowski z jednostki ratowniczo gaśniczej z Państwowej Straży Pożarnej na toruńskim Podgórzu.fotorelacja >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019