/ Aktualności  Aktualności
03.09.2010
Spotkanie z prokuratorem
W dniu 3 września 2010 roku Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy przeprowadziła w 1 BMT kontrolę przestrzegania wybranych przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu ...
...alkoholizmowi oraz przestrzegania przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przy tej okazji sprawdzono prowadzoną w tym temacie dokumentację, korespondencję z ŻW i Policją oraz akty postępowań dyscyplinarnych z roku bieżącego. Równolegle do kontroli dokumentów przeprowadzono zajęcia z kadrą 1 BMT na temat zasad postępowania zgodnego z w/w ustawą w warunkach jednostki wojskowej, po których odbyło się wysłuchanie prokuratorskie.

fotorelacja >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019