/ Aktualności  Aktualności
27.08.2010
Sierpień - miesiąc trzeźwości
W realizacji przedsięwzięć profilaktyczno - wychowawczych w 1 BMT w zakresie utrzymania dyscypliny wojskowej w okresie letnim, w dniu 27 sierpnia przeprowadzono zajęcia dodatkowe z ...

... kadrą bazy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej na temat: „Alkohol świadome ryzyko”. W trakcie zajęć przedstawiono szkolonym wybrane punkty – paragrafy „Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz zapoznano szkolonych z wybranymi  przykładami naruszania dyscypliny i prawa przez żołnierzy w stanie po spożyciu alkoholu.

Zajęcia zbiegły się w czasie z obchodzonym w kościele katolickim,  także w Parafii Wojskowej pwz  Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toruniu miesiącem trzeźwości pn „Sierpień miesiącem trzeźwości i silnej woli”, czyli działaniami propagującymi trzeźwość jako styl życia, czas wspierania woli abstynenckiej wiernych i nie tylko, także propagowania sposobu obchodów wielu w tym miesiącu ważnych świąt narodowych, wojskowych i kościelnych, przeżywania ich w duchu trzeźwości podkreślając ich rangę i powagę.  

 

fotogaleria >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019