/ Aktualności  Aktualności
13.08.2010
Święto Wojska Polskiego w składzie m. Dolaszewo
W dniu 13.08.2010r. kadra zawodowa i pracownicy wojska Składu wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Święta Wojska Polskiego. Na apel przybyli także przedstawiciele władz ...
...samorządowych ze starostą pilskim Tomaszem Bugajskim i wójtem Gminy Szydłowo Dariuszem Chrobakiem, komendant powiatowy policji w Pile insp. Mirosław Wegner, komendant Szkoły Policji w Pile insp.  Jerzy Powiecki, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile st.bryg. Ryszard Urbański, proboszcz parafii wojskowej w Pile ks.ppłk Mirosław Kwiatkowski,a także licznie przybyli byli żołnierze zawodowi służący w poprzednich latach  w dolaszewskiej jednostce wojskowej.
Po przywitaniu gości  i wciągnięciu flagi państwowej na  maszt Kierownik Składu mjr Marek Bączkowski przypomniał w swoim wystąpieniu rangę Święta Wojska Polskiego oraz podkreślił znaczenie wojska w codziennym współdziałaniu z lokalną społecznością.
Głos zabrali także starosta pilski Tomasz Bugajski i wójt Szydłowa Dariusz Chrobak, którzy złożyli serdeczne życzenia z okazji  przypadającego święta oraz zapewnili, że władze lokalne bardzo cenią sobie współpracę z wojskiem i dołożą wszelkich starań, aby wojsko na terenie powiatu pilskiego mogło dalej umacniać obronność kraju w swoim codziennym wykonywaniu zadań.
Następnie dowódca uroczystości kpt. Jerzy Kiełbasa odczytał decyzje Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju" i "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", a także rozkazy Dowódcy 1 BMT i Kierownika Składu o wyróżnieniach żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Składu.
Aktu dekoracji medalami dokonał Kierownik Składu mjr Marek Bączkowski, który pogratulował wszystkim wyróżnionym. Wręczono także list gratulacyjny pracownikowi wojska Ryszardowi Kozakowi, który dzień wcześniej obchodził jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.
Następnie st.chor.szt. Roman Sprengel odczytał Apel Pamięci Oręża Polskiego, którego słowa spotęgowane zostały dźwiękami sygnału "Śpij Kolego".

Uroczystość zakończył poczęstunek tradycyjną żołnierską grochówką.                
                               

fotorelacja >>>

foto:

  • st.szer. Damian Szczepaniak
  • st.chor.szt. Roman Sprengel
st.chor.szt. Roman Sprengel


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019