/ Aktualności  Aktualności
30.07.2010
Praktyki podchorążych z WAT
W dniach 05.07. - 30.07.2010 w Warsztatach Remontowych 1 BMT odbyły się praktyki podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej - Wydział Elektroniki. W szkoleniu specjalistycznym ...
...uczestniczyło 18 podchorążych (w tym 2 Panie) po pierwszym roku studiów o specjalnościach korpusu osobowego Sił Powietrznych : radionawigacja oraz radioelektroniczne urządzenia pokładowe. Szkolenie odbywało się w Warsztatach Remontowych 1 BMT jak i w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, gdzie podchorążowie zdobyli zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV.
Podchorążowie byli wysoce zaangażowani w odbywanie praktyki specjalistycznej. Przestrzeganie regulaminów, dyscypliny wojskowej jak też ich wygląd zewnętrzny, nie budził najmniejszych zastrzeżeń. Szkolenie specjalistyczne przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.
Opiekunem dydaktycznym praktyk,  z ramienia WAT, był kpt. mgr. inż. Krzysztof NAMYSŁ, natomiast opiekunem ze strony 1 BMT – kpt. Dariusz PUSZKO.
W dniu 30.07.2010r. D-ca 1 BMT płk dypl.mgr. Eryk HOFFMAN podsumował przebieg praktyki i pożegnał podchorążych.
Spotkanie zakończyło się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.
płk Eryk Hoffmann


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019