/ Aktualności  Aktualności
09.06.2010
Zebranie sprawozdawcze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska 1 BMT i WAK nr 5 w Toruniu
W dniu 9 czerwca 2010 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska 1 BMT i WAK nr 5 w Toruniu. Zebraniu przewodniczyła Kol. Janina Oczykowska - Przewodnicząca NSZZPW w 1 BMT...

Podczas zebrania, po przedstawionych sprawozdaniach Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, obecny „Zarząd” w wyniku głosowania uzyskał absolutorium do dalszej pracy, przy zaledwie jednym głosie wstrzymującym. Kol. Oczykowska przekazała najnowsze wiadomości od Zarządu Głównego NSZZPW między innymi o zmianach w wysokości wynagrodzeń pracowników wojska. Na zaproszenie Zarządu Związku w zebraniu uczestniczył Dowódca 1 BMT płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN, który przedstawił zebranym aktualnie wprowadzane w jednostce zasady restrukturyzacji Bazy, omówił czekające jednostkę w najbliższej przyszłości nowe zadania. Zapoznał związkowców z realiami aktualnego funduszu płac oraz zaproponował sposób – formę obchodów Święta Bazy i Dnia Wojska Polskiego.Na zakończenie udziału dowódcy w zebraniu związku związkowcy podziękowali Dowódcy za nieustające wysiłki zmierzające do zapewnienia pracownikom Bazy, mimo realnych trudności miejsca pracy.

fotorelacja >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019