/ Aktualności  Aktualności
06.05.2010
Zajęcia z Żandarmerią Wojskową
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 6 maja 2010 roku w 1 Bazie Materiałowo - Technicznej funkcjonariusze Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu ...
przeprowadzili z kadrą i pracownikami wojska 1 BMT zajęcia profilaktyczne przy użyciu symulatora zderzeń.
Głównym organizatorem i prowadzącym zajęcia był chor. Jacek Wolsza.
Wszyscy obecni na zajęciach to posiadacze uprawnień do kierowania pojazdami i zajęcia jakie przygotowali i przeprowadzili toruńscy żandarmi były znakomitym działaniem profilaktycznym wobec stanów osobowych Bazy.

fotorelacja>>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019