/ Aktualności  Aktualności
27.05.2010
Trening sztabowy pk. PILICA 10
Zgodnie z "Planem zasadniczych przedsięwzięć 1 Bazy Materiałowo-Technicznej na 2010 r. " w ramach szkolenia taktycznego dowództw i sztabów w dniach 25 -26.05.2010 r. pod kierownictwem ...

... ppłk Jana RAKOWSKIEGO  przeprowadzono  trening sztabowy pk. PILICA 10 na temat: „Planowanie wsparcia materiałowo – technicznego jednostek Sił Powietrznych wykonujących zadania w ramach operacji obronnej na terenie kraju”.

W treningu uczestniczyli dowództwo, sztab i logistyka 1 BMT, przedstawiciele pododdziałów i składów podległych Dowódcy 1 BMT oraz zespół oficerów z 18 RWT Gdynia.
Założone cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Ćwiczący wykazali duże zaangażowanie oraz dobre przygotowanie do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.
W procesie przygotowania oraz w czasie trwania treningu najbardziej wyróżnili się ppłk Roman ULATOWSKI i mjr Wojciech ŁUKSZA.

fotorelacja >>>

ppłk Andrzej Rakowski


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019