/ Aktualności  Aktualności
29.04.2010
Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy
W dniu 29.04.2010r. żołnierze 1 BMT w Toruniu uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy.
Przybyły na spotkanie prokurator mjr Eugeniusz Dobiński  przedstawił wybrane fragmenty obowiązującej od 1 stycznia br  „Ustawy o dyscyplinie wojskowej” oraz wydanych do niej aktów wykonawczych - rozporządzeń. Najwięcej jednak  uwagi poświęcono samowolnym oddaleniom oraz sprawowania władzy dyscyplinarnej, przebiegom postępowania dyscyplinarnego oraz skutkom prawnych zastosowanych kar i środków dyscyplinarnych.
W dalszej części spotkania omówione zostały wybrane przepisy kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń oraz omówiono przypadki wykroczeń w świetle prawa karno skarbowego, z którymi mogą się stykać żołnierze w czasie swojej służby wojskowej.WOJSKOWY PROKURATOR GARNIZONOWY
płk Paweł PORTAŁA
CA MON - 413-475,  TPSA - 052 378-34-75        ,
Fax CA MON - 413-450
Fax TPSA - 052 378-34-50
e-mail - wpg.bydgoszcz@npw.gov.pl


fotorelacja >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019