/ Aktualności  Aktualności
17.03.2010
Odprawa szkoleniowo - zadaniowa ze specjalistami OW i RBM.
W dniu 17.03.2010 r. w 1 Bazie Materiałowo - Technicznej w Toruniu odbyła się odprawa szkoleniowo - zadaniowa ze specjalistami OW i RBM. Celem odprawy była koordynacja zadań związanych z organizacją zaopatrywania jednostek wojskowych w zakresie ...
... służby żywnościowej oraz rozliczenie zadań w służbie za 2009 rok.
Organizatorem odprawy był Szef Szefostwa Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – płk Adam Barański a koordynatorem i wykonawcą przedsięwzięcia - Szef Oddziału Normowania i Zaopatrywania w Sprzęt – płk Leszek Staniszewski. W trakcie odprawy m.in. starszy specjalista Oddziału ppłk Jerzy Raczkiewicz przypomniał szkolonym zasady gospodarowania i prowadzenia gospodarki remontowej sprzętu służby żywnościowej w SZ RP. Omówił też nowe kierunki zmian oraz prac modernizacyjnych sprzętu eksploatowanego obecnie w jednostkach wojskowych. W dalszej  części odprawy starszy specjalista Oddziału Żywnościowego Szefostwa Służby Żywnościowej – ppłk Hieronim Grzyb zapoznał uczestników odprawy ze zmianami w przepisach służby żywnościowej w zakresie żywienia stanów osobowych jednostek wojskowych w różnych sytuacjach.
W przerwie odprawy, jej uczestnicy mogli dokładnie poznać zasady działania i możliwości żywieniowe rozwiniętego na czas odprawy Polowego Kasyna  Kontenerowego PKK 120/500 będącego na wyposażeniu 1 BMT. 
 Na zakończenie odprawy podziękowano Dowódcy 1 BMT płk Erykowi Hoffmannowi za zaangażowana pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia szkoleniowego.


fotorelacja >>>

mjr Marian Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019