/ Aktualności  Aktualności
03.03.2010
Dolaszewo: Spotkanie z Prokuratorem
W dniu 3.03.2010r. kadra zawodowa Składu uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu.
Przybyły na spotkanie prokurator mjr Eugeniusz Dobiński szeroko omówił przepisy najnowszej „Ustawy o dyscyplinie wojskowej” oraz wydanych do niej aktów wykonawczych. Wiele uwagi poświęcono problemom sprawowania władzy dyscyplinarnej, przebiegu postępowania dyscyplinarnego oraz skutków prawnych zastosowanych kar i środków dyscyplinarnych.
W dalszej części spotkania omówione zostały także przepisy kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, z którymi mogą się stykać żołnierze w czasie swojej służby wojskowej.
Uczestnicy spotkania zadali wiele pytań, na które udzielono odpowiedzi i wyjaśnień.


fotorelacja >>>

st.chor.szt. Roman Sprengel


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019