/ Aktualności  Aktualności
28.01.2010
Pożegnanie oficera
W dniu 28.01.2010 roku pożegnaliśmy odchodzącego na inne stanowisko służbowe oficera 1 BMT - mjr Piotra ROSIAKA.
Mjr Piotr ROSIAK Decyzją Nr 1931 Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.12.2009 r. z dniem 1  lutego 2010 roku został przeniesiony ze stanowiska szefa sekcji infrastruktury w 1 BMT na stanowisko specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Ochrony Środowiska Logistyki Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Mjr Piotr ROSIAK służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku jako podchorąży w WSOWRiA w Toruniu. Jako podporucznik rozpoczął i pełnił służbę zawodową w 1 OSSWRiA i następnie w 1 Brygadzie Artylerii. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej w 2001 roku pełnił służbę w Dowództwie POW, a od dnie 1 kwietnia 2009 r. służył w 1 BMT w Toruniu. Był oficerem zdyscyplinowanym, angażującym się w realizację zadań  i niezwykle odpowiedzialnym na zajmowanym stanowisku służbowym. Ceniony przez przełożonych, lubiany wśród koleżanek i kolegów za profesjonalizm i osobowość.
Wierzymy, że na nowym stanowisku służbowym w DPOW w Bydgoszczy - mjr Piotr ROSIAK będzie równie wzorowym żołnierzem jak podczas służby w 1 BMT w Toruniu.

fotorelacja >>>

ppłk. Andrzej Rakowski


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019