/ Aktualności  Aktualności
10.11.2009
obchody Święta Niepodległości - skład m. Dolaszewo
W dniu 10.11.2009r. uroczyście w Składzie obchodzono Święto Niepodległości. Obchody rozpoczęto uroczystą zbiórką, w której wzięli udział żołnierze zawodowi i pracownicy wojska. W czasie uroczystej zbiórki podniesiono na maszt flagę ...
... państwową przy dźwiękach hymnu państwowego. Pięknym i przejmującym elementem  oddania czci bohaterstwu pokoleń Polaków walczących o niepodległość Ojczyzny  był Apel Poległych odczytany przez st.chor.szt. Romana Sprengla.
Dowódca uroczystości kpt. Jerzy Kiełbasa odczytał rozkazy D-cy 1 BMT i Kierownika Składu w sprawie wyróżnień kadry zawodowej.
Kierownik Składu w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie krzewienia uczuć patriotycznych i szacunku dla historii własnego kraju.
W dniu 11.11.2009r. przedstawiciele Składu uczestniczyli także we Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. Św.  Rodziny w Pile oraz w uroczystościach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile, Komendę Garnizonu i Urząd Miasta Piły.
Kwiaty pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa w Pile i cmentarzu wojennym w Leszkowie złożyła delegacja Składu – kpt. Maciej Wieczorek ,st.szer. Sławomir Kordyś, st.szer. Marcin Burzewski.
Pasjonaci muzyki klasycznej mogli wziąć udział w koncercie uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej ,a brydżyści i strzelcy – w Turnieju Brydża Sportowego i Turnieju Strzeleckim o godność Króla Niepodległościowego Pilskiego Bractwa Kurkowego.

fotorelacja >>>
st.chor.szt. Roman Sprengel


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019