/ Aktualności  Aktualności
27.10.2009
Posiedzenie Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego
W dniu 27 października w 1 BMT Toruniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego. Jednym z punktów posiedzenia było spotkanie z kadrą 1 Bazy Materiałowo - Technicznej w Toruniu.
Spotkaniu przewodniczył płk Anatol Tichoniuk a głównym organizatorem pobytu w Toruniu i gospodarzem spotkania w 1 BMT był dziekan korpusu oficerów POW ppłk Waldemar Trzeszczkowski.
W trakcie spotkania z kadrą Bazy referenci przedstawili najbardziej nurtujące kadrę w Siłach Zbrojnych problemy oraz sposoby ich załatwiania, zasady i efekty współpracy z organami kolegialnymi w kraju.
Jak zwykle najważniejsze, najczęściej poruczane sprawy i tematy to perspektywy służby, sprawy emerytalne, uposażenie oraz zakwaterowanie żołnierzy.
Kadra z dezaprobatą przyjęła zapowiedzi „oszczędzania” w Wojsku Polskim np. zaniechania żywienia kadry w jednostkach.
Mimo to, spotkanie uświadomiło kadrze 1BMT, że w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej są instytucje a przede wszystkim kompetentni, oddani sprawie i silnie zaangażowani reprezentanci żołnierski spraw.

fotorelacja >>>

mjr M. Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019