/ Aktualności  Aktualności
28.10.2009
Przegląd kadrowy.
W dniu 28 października 2009 roku Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego płk Wojciech Lech, Szef Logistyki POW płk Mirosław Neska i Szef G-1 płk Piotr Marks uczestniczyli ...

w  rocznej ocenie sytuacji kadrowej  w 1 Bazie Materiałowo-Technicznej, prowadzonej przez dowódcę płk Eryka Hoffmanna. W przedsięwzięciu uczestniczyli też:  były dowódca płk Jerzy Tomicki, Szef Sztabu Bazy ppłk Jan Rakowski i Szef Sekcji Personalnej mjr Krzysztof Lewicki

W pierwszej części odprawy Dowódca Bazy omówił podstawy prawne oceny oraz  zasadnicze cele oceny sytuacji kadrowej .
Następnie sytuację kadrową żołnierzy i pracowników wojska, stan ukompletowanie analizy personalne i prognozę kadrową na kolejny rok przedstawił szef sekcji personalnej mjr Krzysztof Lewicki. Ocenę  sytuacji kadrowej podsumował  płk Eryk Hoffmann  określając główne kierunki i stawiając zadania do działalności kadrowej w 2010r.
Po tym wystąpieniu, uczestnicy odprawy w krótkiej dyskusji omówili problemy związane z sytuacja kadrową, jak i propozycje ich rozwiązań. Szef Sztabu – Zastępca Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego płk Wojciech Lech podkreślił, że optymalne ukompletowanie żołnierzami zawodowymi i pracownikami wojska 1BMT  ma  istotne znaczenia dla  realizacji zamierzeń szkoleniowych i  remontowo-produkcyjnych.
Ocenę sytuacji kadrowej miłym akcentem zakończył płk Wojciech Lech wręczając płk Erykowi Hoffmannowi akt mianowania do stopnia PUŁKOWNIKA  w związku z objęciem przez wymienionego obowiązków dowódcy 1 Bazy Materiałowo-Technicznej Toruń.fotorelacja >>>

mjr M. Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019