/ Aktualności  Aktualności
29.09.2009
Miesięczna odprawa rozliczeniowa.
W dniu 29 września 2009 roku w 1 BMT odbyła się miesięczna odprawa rozliczeniowa Dowódcy z kierowniczą kadrą jednostek i instytucji wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
W trakcie odprawy dokonano oceny działalności jednostek i instytucji wojskowych POW w miesiącach lipiec – wrzesień oraz koordynacji realizacji zaplanowanych zasadniczych przedsięwzięć w październiku br. Odprawa Dowódcy z kierowniczą kadrą POW obywała się w namiotach kasyna polowego. Równolegle w wyznaczonych rejonach odbywały się odprawy: Szefa G-1 s szefami sekcji S-1 w jednostkach i instytucjach POW oraz Szefa Oddziału Finansów POW, który spotkał się z przedstawicielami Pionów Głównych Księgowych.
Odprawę rozpoczął Dowódca POW gen. dyw. Zygmunt Duleba, Następnie przedstawiciel wydziału wychowawczego kpt. Sylwester Markowski ocenił dyscyplinę wojskową i działalność wychowawczą w jednostkach i instytucjach POW. o zmianach w ustawie z dnia 11.09.2003 roku o służbie żołnierzy zawodowych poinformował oficerów szef G-1 ppłk Marks. Dziekan Korpusu Oficerów ppłk Trzaskowski przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Konwent Dziekanów w I połowie 2009 roku. Następnie przedstawiciel Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy zapoznał uczestników odprawy z systemem rekonwersji kadr Sił Zbrojnych oraz z uprawnieniami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej. W dalszej części odprawy Szef Sekcji Prasowej mjr Marek Chmiel przypomniał zasady polityki informacyjnej w resorcie Obrony Narodowej i jednostkach POW.Przed zaplanowaną przerwą Dowódca 1 BMT wz ppłk Eryk Hoffmann przedstawił zakres zadań realizowanych prze 1 BMT na rzecz jednostek Sił Zbrojnych.
 Po krótkiej przerwie uczestnicy odprawy udali się w rejony pokazów gdzie zapoznali się z infrastrukturą 1 BMT, mogli bezpośrednio zobaczyć funkcjonowanie wybranych działów remontowych i sekcji przechowywania sprzętu wojskowego. Skorzystali również z okazji by przyjrzeć się sprawie wykorzystania w warunkach jednostki wojskowej zabytkowego obiektu do działalności wychowawczej skierowanej m.in.. na kształtowanie pożądanych, patriotycznych postaw stanów osobowych Bazy. Po kolejnej w odprawie przerwie Szef Logistyki POW podsumował wykonanie zadań za wrzesień, określił zasadnicze przedsięwzięcia do realizacji w październiku 2009 roku w pionie szefa Logistyki POW. Również Szef Szkolenia POW dokonał podobnego podsumowani w swoim pionie. Następnie Szef Sztabu – zastępca dowódcy POW płk Wojciech Lech podsumował wykonanie zadań w pionie szefa sztabu za wrzesień i określił zasadnicze przedsięwzięcia do realizacji w październiku br. Na zakończenie odprawy Dowódca POW przedstawił zamiar do działalności POW w październiku 2009 roku – podsumował odprawę

fotorelacja >>>
mjr M. Rochniński


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019