/ Aktualności  Aktualności
31.07.2009
Kontrola w składzie m. Dolaszewo
W dniach 29 - 31.07.2009r. Skład m. Dolaszewo 1 BMT był poddany kontroli przez szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu ppłk.mgr. Zbigniewa Gacka oraz specjalistę DWOP st.kpt. Rafała Brodziaka.
W czasie trwania kontroli dokonano sprawdzenia   bieżącej działalności profilaktycznej w zakresie ochrony ppoż. oraz sprawności fizycznej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w Składzie.
Miłym akcentem było wręczenie listu gratulacyjnego st.chor. Pawłowi Derlatce - komendantowi Wojskowej Straży Pożarnej – skierowanego przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej MON.

fotorelacja >>>
st.chor.szt. Roman Sprengel


wszystkie >>>
© 1BMT 2008 - 2019